BİLİMSEL PROGRAM


16:00-17:15 KURS 1: Pulmoner Vasküler Hastalıklarda Laboratuvar Kursu
Oturum Başkanı: Dr. Hakan Kültürsay, Dr. Serdar Kula
Tromboembolide protrombotik risk faktörleri
Konuşmacı: Dr. Cem Ar
PAH hastasında otoantikorlar
Konuşmacı: Dr. Melike Melikoğlu
Solunum fonksiyon testi
Konuşmacı: Dr. Aslı Görek Dilektaşlı
Pulmoner embolide ekokardiyografi
Konuşmacı: Dr. Omaç Tüfekçioğlu
17:15-17:30 KAHVE ARASI
17:30-19:00 OLGULAR YARIŞIYOR
Pulmoner Hipertansiyon, Pulmoner Emboli , Pulmoner Vaskilit Olguları Yarışıyor

Juri: Dr. Ayşe Yıldırım, Dr. Gül Öngen, Dr. Bülent Mutlu, Dr. Gülen Hatemi
09:00-09:15 AÇILIŞ
Dr. Serdar Küçükoğlu
09:15-10:00 OTURUM 1: Grup 1? Grup 4? Vaskülit
Oturum Başkanları: Dr. Omaç Tüfekçoğlu, Dr.Ergün Barış Kaya
Panelistler: Dr. Gülen Hatemi, Dr. Uğur Nadir Karakulak
Olgu Sunumu
Konuşmacı: Dr. Alper Sarı
10:00-10:15 KAHVE ARASI
10:15-11:15 OTURUM 2: KONJENİTAL OLGULARDA PH ZOR VAKALAR
Oturum Başkanları: Dr.Mehmet Akbulut, Dr.Fırat Kardelen
Panelistler : Dr. Zulal Ülger, Dr. Erkan İriz, Dr. Gülten Taçoy, Dr. Sezen Ugan Atik
Kardiyoloji
Konuşmacı: Dr. Mehmet Kaplan
Çocuk kardiyoloji
Konuşmacı: Dr. Serdar Epçaçan
Kardiyoloji
Konuşmacı: Dr. Kardelen Ohtaroğlu
11:15-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:15
EXELTİS UYDU SEMPOZYUMU
Konu : PAH Tedavisin’de Ambrisentan’ın Yeri ve Önemi
Moderatör: Dr. Gül Öngen
Ambition Çalışması
Konuşmacı: Dr. İsmail Hanta
Olgu Sunumu
Konuşmacı: Dr. Dilek Çiçek Yılmaz
Ambrisentan hangi ihtiyacımızı karşılıyor?
Konuşmacı: Dr. Ergün Barış Kaya
12:15-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15 Grup 3 Pulmoner HT, Nasıl yaklaşıyoruz?
Oturum Başkanı: İsmail Hanta
Panelistler: Çağlar Emre Çağlıyan, Pelin Pınar Deniz
Kardiyolog Gözüyle Tip 3 Pulmoner Hipertansiyon
Konuşmacı: Dr. Çağlar Emre Çağlıyan
Olgu Sunumu
Konuşmacı: Dr. Pelin Pınar Deniz
14:15-14:30 KAHVE ARASI
14:30-15:15
JANSSEN UYDU SEMPOZYUMU
Konu : PAH Tedavisinde Başlangıç Seçenekleri ve Kombinasyon Zamanlaması
Moderatör: Dr. Ergün Barış Kaya
Konuşmacılar: Dr. Burak Kılıçkıran Avcı, Dr. Mehmet Kaplan
15:15-15:30 KAHVE ARASI
15:30-17:00 ZOR VAKALAR PULMONER EMBOLİ
Oturum Başkanı: Dr. Dilek Çiçek Yılmaz, Dr. Merih Birlik, Dr. Mehmet Akif Düzenli
Panelistler: Dr. Bedrettin Yıldızeli, Dr. Emire Seyahi, Dr. Nazan Bayram, Dr. Tarık Kıvrak
Vaka 1. Göğüs Hastalıkları
Konuşmacı: Dr. Serhat Erol
Vaka 2. Kardiyoloji
Konuşmacı: Dr. Begüm Uygur
Vaka 3. Kalp Damar Cerrahisi
Konuşmacı: Dr. Serpil Taş
Vaka 4. Çocuk Kardiyolojisi
Konuşmacı: Dr. Erman Çilsal
09:00-10:00 OTURUM 5: GRUP-2 PULMONER HİPERTANSİYON
Oturum Başkanı: Dr. Bahri Akdeniz
Panelistler: Dr. M Birhan Yılmaz, Dr.Ebru Özpelit, Dr.Can Sevinç
Olgu Sunucusu: Dr.Ayşe Çolak
10:00-10:15 KAHVE ARASI
10:15-11:00
ABDİ İBRAHİM UYDU SEMPOZYUMU
Konu : PAH’ta Yeni Bir Nefes “Masitentan İnteraktif Vaka Tartışmaları”
Moderatörler : Dr.Serdar Küçükoğlu, Dr.Gülfer Okumuş
Olgu1
Dr. Ebru Özpelit
Olgu2
Dr. Hilal Erken Pamukçu
Olgu3
Dr. Ersan Atahan
11:00-11:15 KAHVE ARASI
11:15-12:00 Pulmoner Veno-oklüzif Hastalığın Farklı Yüzeleri ?
Oturum Başkanları: Dr. Gül Öngen, Dr. İbrahim Başarıcı
Panelistler: Dr. Ömer Özbudak , Dr. Veli Yazısız, Dr. Gökhan Arslan, Dr. Aslı Toylu
Olgu Sunumu 1
Dr. İbrahim Başarıcı
Olgu Sunumu 2
Dr. Müge Tezer
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15
DEVA UYDU SEMPOZYUMU
Konu : PAH Tedavisinde Olgularla Abrisentan’ın Yeri
Moderatör : Dr. Serdar Küçükoğlu
Konuşmacılar : Dr. Ergün Barış Kaya, Dr. Halil Ataş
14:15-14:30 KAHVE ARASI
14:30-15:15 OTURUM 6: KTEPH KONSEY
Oturum Başkanları: Dr. Serdar Küçükoğlu , Dr. Zeki Öngen
Panelistler: Dr. Bedrettin Yıldızeli, Dr. Burçak Kılıçkıran Avcı, Dr. Ümit Yaşar Sinan, Dr. Şebnem Durmaz, Dr. Halil Ataş,
Dr. Ersan Atahan
Olgu Sunumu: Dr. Aybüke Geylan
09:15 -10:45 OTURUM 8: ZOR OLGULAR (PAH)
Oturum Başkanı: Dr. Ahmet Kaya Bilge, Dr. Zeynep Pınar Önen
Panelistler: Dr. Murat Meriç, Dr.Eylem Sercan , Dr. İbrahim Cansaran Tanıdır, Yasemin Yalçınkaya, Dr. Süleyman Serdar Koca
Vaka 1. Göğüs Hastalıkları
Dr. Aylin Pıhtılı
Vaka 2. Kardiyoloji
Dr. Zeynep Ulutaş
Vaka 3. Pediatrik Kardiyoloji
Dr. Alparslan Fatih Genç
Vaka 4. Romatoloji
Dr. Berna Yurttaş
10:45-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:00 KURS 2: Akuttan kroniğe pulmoner vasküler hastalılarda BT
Oturum Başkanı : Dr. Gülfer Okumuş, Dr. Meral Kayıkçıoğlu
Konuşmacılar : Ali Aslan Demir, Çagatay Cimşit